Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Park w Opatówku 2010-08-25
Opisywany park krajobrazowy położony jest w miejscowości Opatówek. W parku zinwentaryzowano 39 gatunków i odmian drzew, wśród których wiele można zaliczyć do bardzo rzadkich i cennych przyrodniczo. W inwentaryzacji uwzględniono nst. gatunki i odmiany drzew: buk pospolity, buk pospolity w odm. purpurowej, brzoza brodawkowata, czeremcha pospolita, daglezja, dąb błotny, dąb czerwony, dąb szypułkowy, forsycja pośrednia, grab pospolity, jabłoń, jesion wyniosły, kasztanowiec biały, klon jawor, klon pospolity, klon srebrny, leszczyna pospolita w odm. purpurowej, lilak pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, modrzew wuropejski, olsza czarna, platan akacjowy, robinia akacjowa, sosna czarna, sosna wejmutka, świerk pospolity, suchodrzew tatarski, topola biała, topola późna, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba biała, wierzba krucha, żywotnik zachodni, jarząb pospolity, jodła kalifornijska, jodła pospolita oraz skrzydłorzech kaukaski. Wśród zinwentaryzowanej flory znalazły się drzewa okazowe i szczególnie wartościowe co zostało odpowiednio zaznaczone na mapie inwentaryzacyjnej przerywaną linią i oznaczono w spisie.

W opracowaniu zinwentaryzowano drzewostan w ilości: 3143 pozycji rosnącym na terenie krajobrazowego parku w Opatówku. W rzeczywistości na przedmiotowym terenie rośnie więcej drzew i krzewów, ponieważ pod wieloma pozycjami zaznaczono aleje parkowe składające się z wielu drzew. W czasie wielokrotnych oględzin na terenie krajobrazowego parku w Opatówku z uwagi na inwentaryzowanie rosnących tam drzew oraz krzewów, stwierdzono, że drzewa są w różnej kondycji zdrowotnej. Niektóre z nich cechują się uszkodzeniami w koronach lub na pniach lub obumarły z przyczyn naturalnych i nie przedstawiają obecnie żadnej wartości przyrodniczej. Podczas oględzin w terenie stwierdzono, że kasztanowce białe zostały porażone przez szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka co jest widoczne po zmianach na liściach. Istnieje wiele metod i preparatów, których zastosowanie pozwala pozbyć się szkodnika, jednakże najmniej inwazyjna i przynosząca dobre efekty jest metoda polegająca na dokładnym zgrabianiu liści kasztanowców i zakopywaniu ich lub paleniu. Wiele drzew wymaga również usunięcia posuszu w koronie, który szpeci zarys sylwetki drzew a opadające suche gałęzie wymagają dodatkowych nakładów na prace porządkowe. Dodatkowo nieusuwany posusz ogranicza dostęp światła słonecznego do głębszych parti korony drzewa co hamuje jego zagęszczanie i bujny wzrost. Zauważono również, źle przeprowadzone ciecia sanitarne drzewa, które miały na celu redukcję korony. Pozostawione tylce nie regenerują się i zamierają tak jak w przypadku np. sosny wejmutki rosnącej obok istniejącej przychodni.

a) ogród kwaterowo- różany
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku zakłada założenie ogrodu kwaterowo- różanego na miejscu dawnych zabudowań historycznych. Ogród ten zaprojektowano na dawnych fundamentach pałacu. Trzymając się geometrycznych linii wyznaczono kwatery ze ścieżek żwirowych, które podkreślono żywopłotem z bukszpanu. Miejsce kwater obsadzono różnymi odmianami róż. W północnej i południowej części zaprojektowano rzędy trejaży na pnące gatunki róż. Wejście do ogrodu proponuje się wyprzedzić tablicą informacyjną przedstawiającą, krótki rys historyczny parku w Opatówku wraz z jego zabudowaniami.

b) ogród kwiatowo- ziołowy
Chcąc wprowadzić elementy dydaktyczne do parku w pólnocno-wschodniej części wytyczono miejsce pod ogród kwiatowo-ziołowy. Istniejącą tam skarpę postanowiono obsadzić różnymi bylinami oraz kwiatami od dawna spotykanymi w polskich ogrodach i wykorzystywanymi w kuchni. Wyznaczone kwatery powinny być odpowiednio oznaczone tabliczką informacyjną o nazwie rośliny oraz pochodzenia i wykorzystania jej w praktyce.

Autorzy:
mgr inż. Zdzisław Walczak
tech. Patryk Radulak
  • Cena realizacji:
  • Cena projektu:
  • Data realizacji: 2010-08-25
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu