Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Rewaloryzacja Parku w Dobrzycy Projekt otoczenia oranżerii 2011-02-15
Projekt zagospodarowania terenu wokół oranżerii zakłada wykonanie parterów kwiatowych przed wejściem do budynku oraz zakomponowanie obszaru byłego "Słodkiego Ogrodu" wchodzącego w skład Zespołu Pałacowo- Parkowego w Dobrzycy. Projektowany układ nawiązuje do wcześniej przygotowanego opracowania dotyczącego architektury oranżerii, zatwierdzonej przez Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Polega on głównie na wykonaniu wcześniej wspomnianych parterów kwiatowych opartych na symetrycznym układzie prostokąta. Cztery partery obwiedziono strzyżonym żywopłotem z bukszpanu drobnolistnego a w ich wnętrza posadzono okrywowe róże oraz cisy formowane w stożki. Centrum tych parterów jest okrągły plac z miejscem na pomnik. Zewnętrzne narożniki nawierzchni wyznaczającej plac parterów również podkreślono przez nasadzenia wyżej wspomnianych cisów.

Na północ oraz adekwatnie na południu, względem tarasu, zaproponowano posadzenie wysokiego szpaleru z grabu. Utworzono oś widokową skierowaną na zachodnią część założenia, gdzie poprzez partery kwiatowe i pomnik kieruje wzrok na roślinną dominantę, którą ustanowiono z Buka pospolitego w odm. czerwonolistnej. Tłem dla tej rośliny stanowi istniejąca kolekcja róż angielskich posadzonych w rzędach.

Na projektowanym terenie postanowiono wykorzystać istniejące drzewa z Robinii akacjowej do stworzenia otuliny parkowej. Dlatego też zdecydowano się na nasadzenia z krzew takich jak: Budleja Dawida, Żylistek szorstki, Jaśminowiec wonny, Pięciornik krzewiasty, Migdałek trójklapowy, Tawuła brzozolistna, Śnieguliczka biała, Kalina koralowa czy Krzewuszka cudowna.

Ze względu na to, iż otoczenie oranżerii jest otoczone z północnej części istniejącym murem oraz szpalerem z roślin iglastych wykorzystano istniejące luki w ww. murze jako wejście na posesję, z których dalej poprowadzono żwirowe alejki. By spacer nie był nudny jej okolice obsadzono Hortensją bukietową oraz Przetacznikiem kłosowym a istniejący mur wykorzystano jako tło dla grupy Azali japońskich.

Wchodnia część, z racji na małą powierzchnie, stanowi skromniejszy fragment projektowanego terenu. Zaproponowano tam wysoki szpaler z Choiny kanadyjskiej a półkolistą część nawierzchni, na osi z wejściem do budynki, podkreślono piennymi różami oraz żywopłotem z bukszpanu drobnolistnego

Autorzy:
Renata Wawrzyniak
Patryk RadulakZdzisław Walczak
  • Cena realizacji:
  • Cena projektu:
  • Data realizacji: 2011-02-15
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu