Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Laskach 2011-11-30
Projekt rewaloryzacji parku opracowano na podstawie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej, w której określono szczegółowo gatunki występujących drzew, ze wskazaniem ich wartości opierając się na analizie historycznej dotyczącej faz rozwojowych kompozycji parkowej.

Park w obecnym zarysie o charakterze krajobrazowym powstał wskutek stopniowego przekształcania istniejącego tu starszego założenia parkowego. Wskazuje na to wiek najstarszych zachowanych drzew, które wyszczególniono w tabeli. W czasach powojennych wskutek niewłaściwej pielęgnacji oraz w skutek chybionych nasadzeń, nastąpił proces zacierania pierwotnych zamierzeń projektowych. Jednakże analizując całość kompozycji i wnętrza parkowe można stwierdzić, że historyczny układ przestrzenny jest czytelny i można dokonać ich rewaloryzacji. Podczas bieżącej konserwacji parku, usunięto drobne samosiewy w wieku od 0 do 5 lat.

W projekcie odtworzono większe skupiny starodrzewia, oczyszczono wnętrza parkowe tworzące polany widokowe oraz zaprojektowano partery roślinne, czyli krzewy oraz rośliny runa parkowego.

W trakcie wykonywania prac porządkowych szczególnie należy zwrócić uwagę na znaczne połacie cennego bluszczu – Hedera helix.

W niniejszym opracowaniu oparto się na materiałach dostępnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony zabytków – Delegatura w Kaliszu.

W tym założeniu rośliny niższe oraz rośliny runa zostały wytrzebione nieomal całkowicie.

W projekcie zaproponowano więc założenie niskich parterów parkowych z roślin okrywowych, aby podkreślić przestrzenne i przyrodnicze walory parku. Przyjęto zasadę scalania kompozycji parkowej polegającej na uzupełnianiu poszczególnych gatunków drzew, opierając się na istniejącym doborze roślinnym. Drzewa cenne przewidziano do leczenia tj. do wykonania zabiegów sanitarnych, wyłącznie ekologicznych przez wyspecjalizowaną ekipę chirurgów – ogrodników. Rośliny runa zaprojektowane w projekcie to m.in: Funkia ogrodowa, Rumianka japońska, Ułudka wiosenna, Bodziszek korzeniasty.

W projekcie proponuje się również bogatą gamę krzewów liściastych, jak: Kalina koralowa, Bez czarny, Żylistek pośredni, Forsycja pośrednia, Różaneczniki, Lilaki, Hortensje bukietowe. Przed frontem pałacu znajduje się wysublimowany, zimozielony haft, który jest historycznie uzasadniony w projekcie, a składa się z misternie strzyżonego bukszpanu drobnolistnego.

Po stronie wschodniej parku, powstałe wskutek projektu zabudowy terenu, skarpy obsadza się jałowcami i krzewami kwitnącymi o ozdobnych kwiatach w formach okrywowych.

Szczególnie pięknym i bogatym jest projekt parterów ogrodowych, składający się z figur geometrycznych , obwiedzionych bukszpanem wypełnionych haftem również z bukszpanu drobnolistnego.

Centralnie zlokalizowane są okrągłe kwiatony, obsadzone roślinami jednorocznymi o pastelowych barwach wybieranych przez Inwestora.

Zaproponowano także labirynt z Cisów, które w przyszłości będą strzyżone do wysokości 0,90m-1,5m

W projekcie zawarto propozycję układu komunikacyjnego, nawiązując do kompozycji szaty roślinnej, a sugerując się przekazem historycznym. Należy sporządzić więc techniczny projekt drogowy alejek, który musi nawiązywać do opracowanego obecnie układu.

Przedstawiono również elementy małej architektury, tj. ławkii lampy parkowe. Układ przestrzenny parku został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Kaliszu.

Opracowali: Zdzisław Walczak Renata Wawrzyniak Anna Kędziora Patryk Radulak
  • Cena realizacji:
  • Cena projektu:
  • Data realizacji: 2011-11-30
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu