Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Kolejowej w Grabowie nad Prosną 2010-05
Koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Kolejowej w Grabowie nad Prosną zakłada nawiązanie do obecnego już układu komunikacyjnego i kompozycyjnego. Zaakceptowano układ roślin oraz formę istniejącego kwietnika, jednak zużycie materiałów oraz nieestetycznie wykonane nawierzchnie a także nieprecyzyjnie wyznaczone osie widokowe zmuszają do wprowadzenia poprawek w układzie kompozycyjnym. Dotychczasowy układ krzyżowy zaakcentowano poprzez nasadzenia żywopłotów wzdłuż ciągów komunikacyjnych a same krawędzie nawierzchni wyrównano do prostych lini zbiegających się pod kątem prostym w centralnym punkcie założenia. Główną oś kompozycyjną wyznacza pomnik. Dla utworzenia jego tła zaprojektowano zimozielone nasadzenia roślinne w postaci różaneczników a w drugim planie wysokie krzewy leszczyny pospolitej oraz kaliny koralowej z towarzystwem kolumnowych form grabów. Oś kompozycyjną rozpoczyna kwietnik zaprojektowany na planie koła. Zostawiono również dotychczasowy układ ławek, zmieniając jedynie rozmiary nawierzchni i wpisując ją w okrąg. W tej części zaproponowano pienne formy surmi bignoniowej w runie z różą okrywową oraz innymi kwitnącymi roślinami. Kwietnik w kształcie koła powinien być obsadzony w ciągu roku trzykrotnie dla zachowania pełnych walorów dekoracyjnych tego miejsca. Wejścia na skwer zaakcentowano poprzez nasadzenia pionowych form buków po bokach nawierzchni. Ważnym elementem kompozycyjnym stanowi również soliterowa forma buka pospolitego o fioletowych liściach i zwisających pędach. Zaproponowano jego nasadzenie wewnątrz koła wysypanego jasnoszarym żwirem. Wzdłuż ścieżki przecinającej zachodnią część skweru nasadzono grupy krzewów liściastych ozdobnych głównie latem. Wschodnia część opracowania, ze względu na istniejące skrzyżowanie drogowe nie została zagospodarowana wysokimi roślinami ozdobnymi. Zaprojektowano tam płożące formy jałowca oraz grupę kwitnących latem pięciorników odpornych na warunki miejskie.
  • Cena realizacji: brak danych
  • Cena projektu: brak danych
  • Data realizacji: 2010-05
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu