Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Park w Tłokini Kościelnej - projekt rewaloryzacji 2013-01-01
Opis rewaloryzacji
a) dzika promenada
Północno- zachodnia część założenia parkowego została silnie zarośnięta przez drzewostan liściasty. zachowując powstały charakter tego miejsca zaproponowano założenie dzikiej promenady. Do okrągłego placu, umieszczonego w centralnej części kwatery prowadzą cztery wijące się żwirowe ścieżki spacerowe. Ich obłe kształty pozwalają maksymalnie wydłużyć czas spaceru. Okrągły plac w przyszłości można dodatkowo oświetlić i wyposażyć w dodatkową architekturę ogrodową np. ławki. Towarzystwem do istniejącego już drzewostanu stanowić będzie zaprojektowana ułudka wiosenna.


b) gazon
Główną oś widokową wychodzącą na wprost budynku podkreśla parter w kształcie elipsy. Jej linię tworzą drogi granitowe. W jej środku zaprojektowano mniejszą elipsę spacerową z żwirowymi ścieżkami oraz kwitnącymi roślinami. Całość uwidacznia dominanta kompozycji w postaci fontanny. Małą elipsę wzdłuż ścieżek obsadzono bukszpanem drobnolistnym.


c) aleje grabowe
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Tłokini Kościelnej zakłada również odtworzenie dawnych alei grabowych. Projekt określa dosadzenie ubytków w metrowych odstępach co stanie się kolejnym krokiem do poprawy walorów dekoracyjnych tego miejsca. Prace pielęgnacyjne nad alejami będą polegać w głównej mierze na cięciach formujących oraz odpowiednim nawożeniu. Nasadzenia grabów oraz geometryczny układ komunikacyjny powoduje powstanie dwóch wnętrz parkowych w północnej części założenia.


d) odtwarzanie wnętrz parkowych
Poprzez wytyczenie nowych dróg i ścieżek spacerowych oraz dodatkowe nasadzenia roślin zostały stworzone wnętrza wzbogacone o projektowane runo parkowe. Istniejąca kompozycja roślinna została tym samym dodatkowo uwidoczniona a całość stała się czytelna dla użytkownika.


e) rekonstrukcja bramy wjazdowej
Podwyższenie bramy wjazdowej do wysokości istniejącej drogi asfaltowej wymagało utworzenie dodatkowej dokumentacji architektonicznej w postaci inwentaryzacji. Nowy projekt zachowuje wszelkie detale architektoniczne oraz zakłada odtworzenie żeliwnych skrzydeł bramy.


f) szczegóły rozwiązań układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem i małą architekturą
Układ komunikacyjny stanowią dwa rodzaje dróg. Drogi dojazdowe i jezdne zaprojektowano z kostki granitowej odpowiednio zaznaczonej na mapach. Został zaprojektowany również ich detal ułożenia. Drogi spacerowe zostały wykonane z nawierzchni żwirowej i tworzą najbardziej uczęszczaną przez pieszych część spacerową po parku.

W południowo-wschodniej części założenia parkowego zaprojektowano parking z miejscami postojowymi usytuowanymi pod kątem 45° w stosunku do drogi. zaleca się zastosowanie ażurowych płyt z miejscami pod trawnik co utworzy tzw. zielony parking.

Najważniejsze miejsca w parku oraz układ komunikacyjny podkreślono poprzez odpowiednie oświetlenie. Miejsca na lampy zaznaczono na projekcie. Mała architekturą tworzą głównie ławki wykonane z żeliwa oraz części drewnianych jednak swoje miejsce znalazła również drewniana altana usytuowana na środku projektowanej wysepki na stawie.


g) poprawa walorówa. dekoracyjnych stawu wraz z zaprojektowaniem mostku i wysepki
Istniejący staw wymaga oddzielnego projektu tzw. operatoru wodnego. Jednak dokonując rewaloryzacji parku został zaproponowany jego kształt w postaci nerki. Zaproponowano również wykonanie wysepki wraz z doprowadzającym do niej mostkiem. W tym miejscu znajdzie się również wcześniej wspomniana altana.


Autorzy:
Zdzisław Walczak
Patrycja Łakomiak
Iwona Woźniak
Patryk Radulak

  • Cena realizacji:
  • Cena projektu:
  • Data realizacji: 2013-01-01
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu