Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Projekt zagospodarowania terenu przy „Motoraj” w Opatówku 2009-07
Teren przy „Motoraj” w Opatówku charakteryzuje się wydłużonym, wąskim kształtem rozszerzającym się w klin w kierunku skarpy. Gleba na nim występująca jest lekka i lużna. Koncepcja zagospodarowania tego terenu dzieli się na dwie części podzielone względem wysokości. Częśc pierwsza znajduję się około 1m wyżej i stanowi „aneks” ogrodowy dla klientów restauracji. Na osi widokowej z wyjścia zaproponowano ozdobny kamień z otoczaka górskiego podświetlony halogenem naziemnym. Dla tła otoczaka górskiego zaproponowano trawę ozdobną i wyjątkowych i oryginalnych walorach dekoracyjnych z brązowym ulistnieniem (Turzyca Buchanana) wspaniale kontrastującym z białą fakturą kamienia. W narożnikach kompozycji zaproponowano Surmie bignoniowe w towarzystwie okrywowej rózy „The Fairy”. Po wschodniej części w narożniku kompozycji, tuż przed kompozycją z Surmi zaprojektowano ozdobną, zdrewnianą ławkę z nogami z kamienia naturalnego (proponowany również otoczak górski). Rośliny takie jak: Świerk biały „Daisys’s White”, Jałowiec płożący, Sosna górska „Pumilio” czy Jodła kaukaska „Golden Spreader” stanowią elementy łączące poszczególne kompozycje, jednocześnie dobrano gatunki ozdobne przez cały rok, łatwe w pielęgnacji i ze względu na silnie ograniczoną przestrzeń wolnorosnące. Część druga znajduję się u podnóży skarpy i stanowi część wypoczynkową. Dojście do tego wnętrza gwarantują projektowane schody od strony części pierwszej oraz żwirowe przejście od południowej strony (parking). Projekt zakłada założenie dwukondygnacyjnego murka oporowego na skarpie i obsadzenie go roślinnością. Jego niższy fragment zostanie nasadzony żywopłotem z Cisa pospolitego o żółtym zabarwieniu igieł. Na tym poziomie znajdą również miejsca ławki. Wyższa część to kompozycja roślin takich jak: Berberys Thunberga, Jałowiec pośredni, Miskant chiński, Świerk kłujący, Świerk pospolity tłem kompozycji zostanie kolekcja powojników. Od strony parkingu zaprojektowano „ekran” z Miskanta kwiecistego. Nawierzchnię w tej części stanowi kostka granitowa oraz nawierzchnia żwirowa. Dominantą całej kompozycji stanowią elementy wybrane podczas realizacji przez klienta. Proponowane dominanty to: kamienna fontanna z podświetlanymi dyszami, fontanna z kamiennej kuli, architektoniczna roślinność, geometryczne oczko wodne, donica z ławkami wypełnioną roślinnością.
  • Cena realizacji: brak
  • Cena projektu: 600
  • Data realizacji: 2009-07
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu