Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Prosny w Kaliszu- dokumetacja projektowa 2009-10
Do zagospodarowania nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu wzięto pod uwagę występującą roślinność, obecne układy kompozycyjne, sąsiedztwo zabytkowych założeń parkowych oraz warunki glebowo- wilgotnościowe. Wczęści od Mostu Teatralnego do budynków KTW będziemy mogli podziwiać kompozycje roślinne składające się z kwitnących na fioletowo tawułek Arendsa w towarzystwie onoklei wrażliwej. Przechodząc przez projektowany most na wyspę napotkamy różaneczniki, hortensje, liliowce ogrodowe, derenie kanadyjskie i inne rośliny o ozdobnych liściach czy kwiatach. W dalszej części założenia idąc w kierunku budynków KTW zaprojektowano rabaty nadbrzeżne w towarzystwie krzewów. Po zachodniej części ścieżki nasadzono szpalery z kulistych form klona pospolitego. Zaprojektowano również zieleń towarzyszącą „Kotwicy” składającą się z m.in.: miskanta chińskiego, różanecznika i w strefie nadwodnej kaczeńca błotnego. Przechodząc przez most mijając projektowane fontanny na pewno zauważymy nasadzenia wzdłuż wybrzeża z kulistych form katalpy bignoniowej oraz zielone towarzystwo istniejącej architektury składające się z m.in.: ostróżki ogrodowej, funki, barwinka, bergeni, bodziszka, rumianki oraz tawuły japońskiej, derenia Kousa, różanecznika. Zagłębiając się w dalsze założenie zobaczymy plaże trawiastą oraz plażę piaszczystą oddzieloną ze sobą murkiem obsadzonym ozdobnymi trawami i przewieszającymi się formami brzozy brodawkowatej, Na wysokości tego fragmentu aż do mostu św. Wojciecha rozpoczyna się aleja wysadzana platanami klonolistnymi a skarpy po południowej stronie obsadzono okrywowymi różami, irgami oraz horyzontalnymi formami jałowca. Przewidziano również miejsce wypoczynku na murawie. Trawiaste wnętrze otoczone kwitnącymi krzewami oraz architektoniczną formą Buka pospolitego stworzy enklawę spokoju i relaksu. Po północnej części od wyżej wspomnianego wnętrza stworzono czerwoną ścieżkę z odmian berberysa wraz z kontrastującą kostrzewą siną i tłem z kwitnących krzewów. Przechodząc przez most św. Wojciecha będziemy mieli okazję poznać przedstawicieli fitosocjologicznych zbiorowisk roślinnych na terenach podmokłych. W ogrodzie dydaktycznym o geometrycznym założeniu zobaczymy 80 gatunków. Naprzeciw ogrodu dydaktycznego istniejącą skarpę zamieniono na ogród skalny z kolekcją roślin iglastych oraz bylin. Określaną w projekcie część B w założeniach projektowych przyjęto jako fragment krajobrazu naturalistycznego z licznymi łąkami i miejscami do biwakowania. Zaprojektowano niewielkie ilości krzewów podkreślając jedynie poszczególne wnętrza a brzegi urozmaicono bylinami nadwodnymi. Zaprojektowano wzdłuż drogi pieszo rowerowej aleję z kolumnowych form graba.

Autorzy
mgr inż. arch. Danuta Wysocka-Stachowiak
mgr inż. arch. Tymon Stachowiak
mgr inż. Zdzisław Walczak
Patryk Radulak
  • Cena realizacji: brak
  • Cena projektu: brak
  • Data realizacji: 2009-10
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu