Scape

Spójrz na świat przez zielone okulary

Firma SCAPE pomaga kształtować przestrzeń nas otaczającą. Pomagamy zamienić skwer miejski w miejsce spotkań a teren przydomowy w ogrodowe SPA. Kreować przestrzeń i na świat patrzeć przez zielone okulary.

o firmie

Scape
Założenie dworsko – parkowe w Grabowie nad Prosną 2014-08-01
Założenie dworsko – parkowe w Grabowie nad Prosną powstałe na przełomie XVIII/XIX wieku, składa się z zespołu rezydencjonalnego z dworem, rządówką i parkiem w części wschodniej oraz zespołu folwarcznego, obecnie o zmienionym układzie przestrzennym w części zachodniej. W latach 1830-1840 nastąpiło formowanie otoczenia folwarku i zaczątki powstawania parku w stylu naturalistycznym: świadczy o tym aleja lipowa, dojazdowa oraz dęby szypułkowe liczące około 200 lat. Park o zachowanej pierwotnej kompozycji posiada kształt zbliżony do prostokąta, jego układ utrzymywany jest w stylu angielskim (swobodnym), charakteryzującym się prostymi i wijącymi ścieżkami spacerowymi oraz dużymi trawnikami – łąkami, które w sposób naturalny przedzielają zieleń wysoką. Na terenie parku występuje około 50 gatunków drzew i krzewów. Wyróżnić można klony zwyczajne, topole, wiązy szypułkowe, kasztanowce białe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe oraz robinie akacjowe. Na terenie parku przy wschodniej krawędzi wewnętrznej drogi oddzielającej zespół rezydencjonalny od folwarcznego usytuowany jest dwór wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku, przebudowany po 1908 roku z użyciem form secesyjnych. Dwór jest interesującym przykładem architektury rezydencjonalnej. Z dawnego wyposażenia zachowane drzwi w wejściu głównym, schody wewnętrzne w holu i klatce schodowej oraz barkowa rama lustra w której obecnie umieszczono herb Grabowa. Na południowy wschód od dworu, w południowo zachodniej części parku znajduje się rządówka – parterowy budynek nakryty wysokim czterospadowym dachem z wysuniętymi okapami. Zespól dworsko – parkowy stanowi integralny, historycznie ukształtowany układ kompozycyjny i przestrzenny, który harmonijnie wplata się w krajobraz miejski Grabowa. W krajobrazie zurbanizowanym park w Grabowie nad Prosną uzupełnia i wzbogaca przestrzenną architekturę miasta, poprawiając jego estetykę oraz funkcjonalność pod względem potrzeb wypoczynkowo – rekreacyjnych mieszkańców Grabowa nad Prosną.
  • Cena realizacji:
  • Cena projektu:
  • Data realizacji: 2014-08-01
galeria realizacji

inne realizacje

TRASA EDUKACYJNO INFORMACYJNA W ZABYTKOWYM PARKU W BAGATELI 2016-02-01
Dokumentację przygotowano od jesieni 2014 do wiosny 2016. Zespół rezydencjonalny w Bagateli powstał w końcu XVIII wieku jako stała siedziba właścicieli Czekanowa, wchodząca w obręb tego majątku...

Teren przydomowy w Wolicy 2015-07-01
Może właśnie taki jest oto sposów na to? Tak właśnie być powinno? Że to co piękne nie musi być wcale duże. Nawet niewielkie przestrzenie potrafią zamienić się w zielone pomeaty...

powrót do spisu